Οι W4O-Hellas φέρνουν μαζί γυναίκες ασθενείς με καρκίνο, τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους φροντιστές τους, με τις γυναίκες ογκολόγους.

Οι «Γυναίκες στην Ογκολογία, W4O-Hellas» είναι ένα δυναμικό δίκτυο αρωγής, ενημέρωσης και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς με επίκεντρο τη γυναίκα ασθενή με καρκίνο στη χώρα μας. Παράλληλα είναι ένας χώρος διαλόγου, έκφρασης, ανταλλαγής απόψεων μεταξύ  των γυναικών ογκολόγων.

Στόχος είναι:

  • Να δημιουργηθούν κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε γυναίκες γιατρούς και γυναίκες ασθενείς, ώστε να υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση, υποστήριξη και πρόσβαση των ασθενών στις κατάλληλες θεραπείες και βοήθεια στις οικογένειες, τους φίλους και τους φροντιστές τους.
  • Να παραμείνει ανοιχτός ένας δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων ανάμεσα σε γυναίκες γιατρούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ογκολογίας.