Ευθύνη της πλατφόρμας W4LIFE.GR και των συνεργατών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

"Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ", η οποία δημιούργησε την διαδικτυακή πλατφόρμα W4LIFE.GR  στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, αποτελεί τον "Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας", κατά την έννοια του π.δ. 131/2003. Ως εκ τούτου, ως "Φορέας" δεν υπέχει υποχρέωση προληπτικού ελέγχου του περιεχομένου που αναρτούν οι χρήστες, όπως ορίζεται από τα άρθρα 12-14 του εν λόγω π.δ. και της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ."

Η χρήση οιασδήποτε πληροφορίας που έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα  W4LIFE.GR γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη.  Σε περίπτωση μη σωστής χρήσης του υλικού, ή προβλήματος υγείας εξαιτίας αποφάσεων που ελήφθησαν  με γνώμονα το υλικό, η W4LIFE.GR  και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη  φέρουν. Οι πληροφορίες προσφέρονται για ενημέρωση και μόνο, οι χρήστες δεν μπορούν να λαμβάνουν  ιατρικές αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ή οποιασδήποτε άλλης πάθησης , ή άλλες σοβαρές για την υγεία τους αποφάσεις  χωρίς εξατομικευμένη ιατρική γνωμάτευση και ιατρική επίβλεψη.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου  W4LIFE.GR  δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως επίσημη ιατρική διάγνωση, υπόδειξη ή παραίνεση για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με θέματα υγείας. Οι ασθενείς και οι οικείοι τους  πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο ιατρό, ή αναγνωρισμένο επαγγελματία της υγείας,  για όποια ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους και  για κανένα λόγο δεν πρέπει να καθυστερείται ή να παραβλέπεται η ιατρική συμβουλή εξαιτίας της ανάγνωσης υλικού από τον παρόντα ιστότοπο. Σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια χωρίς καμία καθυστέρηση.  

Χρήση του υλικού του ιστοτόπου W4LIFE.GR 

Τα πνευματικά δικαιώματα της  W4LIFE.GR  ανήκουν αποκλειστικά στην W4LIFE.GR και δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να πουληθούν. Η W4LIFE.GR επίσης δεν μπορεί να παραχωρήσει ολόκληρη ή μέρος της πλατφόρμας σε άλλη οργάνωση ή/και εταιρεία. Τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες που περιέχονται στον ιστότοπο W4LIFE.GR  είναι πνευματική ιδιοκτησία της W4LIFE.GR  και των συνεργατών της. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους  και στο διαδίκτυο αρκεί να συνοδεύονται από το σχετικό link/url της σελίδας.

"Η διαδικτυακή πλατφόρμα W4LIFE.GR  μπορεί να χρησιμοποιεί "cookies", κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα."