Οδηγίες για Ασθενείς με Καρκίνο Μαστού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας - ESMO

Οδηγίες προς τους ασθενείς σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, ώστε να ενημερωθούν, αλλά και να καταλάβουν καλύτερα τη φύση του καρκίνου και να εκτιμήσουν τις καλύτερες θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες έχει συντάξει  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας (European Society for Medical  Oncology-ESMO).  Ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer Therapies (RCT), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESMO για τη διαχείριση του πρώιμου καρκίνου του μαστού και του τοπικά υποτροπιάζοντα ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού.

Η Ελληνική μετάφραση και επιμέλεια έγινε από μέλη της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων - ΟΝΕΟ  για λογαριασμό της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος -  ΕΟΠΕ.

Όπως αναφέρεται ρητώς οι οδηγίες δεν αντικαθιστούν τη διεπιστημονική γνώμη, είναι μόνο για προσωπική χρήση και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αναπαραχθούν ή διανεμηθούν χωρίς την έγγραφη έγκριση της ESMO και του Anticancer Fund.

Οι οδηγίες είναι σε χώρο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σε μορφή pdf και μπορείτε να τις διαβάσετε  εδώ