Ερωτηματολόγιο

Μας ενδιαφέρουν κάποια στοιχεία σχετικά με την υγεία σας και την ποιότητα ζωής σας κατά την διάρκεια των θεραπειών σας, αλλά και μετά από αυτές και σας ζητάμε να απαντήσετε σε αυτό το ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται σε σας, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού (ΜΚΜ).   

Είναι εύκολο να συμπληρωθεί και απαιτεί μόλις λίγα λεπτά. Δεν ζητάμε να δώσετε όνομα επώνυμο ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία. Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση διαφορετικών παραμέτρων σχετικά με την ποιότητας ζωής των ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα, με το ερωτηματολόγιο μπορεί να  αξιολογηθεί η σχέση της νόσου και της θεραπείας με την καθημερινότητα σας, τη σωματική και την ψυχική υγεία σας, αλλά και με τις ανάγκες σας.

Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, προσπαθήστε να είστε όσο πιο ακριβείς γίνεται.

Τα αποτελέσματα μπορούν να αναδείξουν την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο διενέργειας ή και αξιολόγησης μιας θεραπευτικής προσέγγισης  και την ανάγκη για διεύρυνση υποστηρικτικών δομών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα ορισμένα συμπτώματα. Η συμμετοχή σας μπορεί να βοηθήσει εσάς, αλλά και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα.